Je eigen financiën op orde houden
Het verzorgen van een oudere, zieke of gehandicapte partner, kind, ouder, vriend of buur kan extra kosten met zich meebrengen. Het kan flink in de papieren lopen, als je ervoor moet reizen of speciaal eten voor hen klaar moet maken. Hulpverlening kost geld en zo ook de aanschaf van hulpmiddelen.

Mantelzorgers kunnen ook te maken krijgen met verminderde inkomsten door minder werken, lagere uitkeringen of extra uitgaven voor degene die zorg nodig heeft (zoals eigen bijdragen). Er zijn diverse regelingen en instanties die hulp kunnen bieden bij alle problematiek die te maken heeft met geldzaken. Denk aan financiële regelingen, hulp bij financiële administratie of hulp bij belastingaangifte. Onder Mantelzorger in balans vind je tips hoe je langer aan het werk kunt blijven en dus een inkomen houdt.

Regelingen zijn er om te gebruiken
Er zijn een aantal regelingen waardoor je een deel van de gemaakte kosten vergoed kunt krijgen. Niet alle regelingen zijn even bekend. Mensen voor wie ze bedoeld zijn, laten daardoor vaak geld liggen. In U Gids vind je informatie over financiële regelingen waar je als mantelzorger een beroep op kunt doen.

  • Via berekenuwrecht.nl  kun je zelf nagaan of je recht hebt op landelijke en/of gemeentelijke regelingen om je inkomen aan te vullen. Tegemoetkomingen zijn er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering!
  • Voorzieningen vallen vaak onder verschillende wetgeving. De overheidswebsite regelhulp.nl biedt uitleg over de verschillende wetten, regelingen en voorzieningen.
  • Op de site van de Utrechtse Armoedecoalitie staat informatie voor iedereen met een laag inkomen.
  • Woon je in Utrecht en heb je een u-pas? Maak dan gebruik van de collectieve zorgverzekering via de gemeente Utrecht. Je betaalt zo minder premie voor hetzelfde pakket.

Het buurtteam helpt je
Het buurtteam in je eigen wijk kan je adviseren over financiën bij mantelzorg en je helpen met aanvragen.

Mantelzorgvergoedingen door zorgverzekeraars
Van welke vergoedingen kun je gebruik maken om de zorg voor je naaste vol te houden en goed voor jezelf te blijven zorgen? Hier vind je alle informatie op een rij. 

Huishoudelijke hulp met korting inkopen
Ben je mantelzorger en woon je in Utrecht? Dan kun je via de gemeente Utrecht huishoudelijke hulp voordelig inkopen. Je regelt de inkoop van deze hulp zelf, je hoeft daarvoor geen afspraak met de gemeente te maken. Je beslist zelf voor hoeveel uur de hulp is, je kunt maximaal 3 uur per week huishoudelijke hulp inkopen. Je betaalt een bedrag tussen €9,00 en €10,50 per uur. Je kunt kiezen uit een van de organisaties waar de gemeente afspraken mee heeft gemaakt. 

Vergoeding voor hulpmiddelen
Uit verschillende bronnen kun je vergoedingen krijgen voor hulpmiddelen. Heb je bijvoorbeeld een verstelbaar bed of een speciaal matras nodig, dan kun je daarvoor vaak terecht bij je zorgverzekeraar. De gemeente vergoedt hulpmiddelen die nodig zijn om langer zelfstandig te blijven wonen, zoals een rolstoel of een traplift. Eenvoudige loopmiddelen zoals krukken of een rollator worden niet meer vergoed. Die moet je zelf kopen bij bijvoorbeeld een thuiszorgwinkel.

Persoonsgebonden Budget (PGB)
Als degene voor wie je zorgt een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) krijgt voor verpleging, verzorging of huishoudelijke hulp, kun je ervoor kiezen om het geld daarvoor te ontvangen en zelf de hulp te regelen die nodig is. Dit noemt men het PGB. Je kunt ook kiezen voor hulp in natura, door een van de aangewezen aanbieders. Met een PGB kun je zelf bepalen van wie je welke hulp krijgt.  Via de website www.zoekpgbzorg.nl vind je een PGB-zorgverlener bij jou in de buurt. Houd er wel rekening mee dat er nogal wat administratie bij komt kijken. Belangenvereniging voor budgethouders Per Saldo weet alles over het persoonsgebonden budget. Ook kun je voor hulp en advies terecht bij de Sociale Verzekeringsbank.

Al die regels en wetten...
Als je niet zo vaak te maken hebt gehad met de zorg, dan is de wet- en regelgeving best ingewikkeld. Wat valt onder de WMO, de Jeugdwet, de Wet Langdurige Zorg of de zorgverzekering? In de brochure Zorgwetten sinds 2015 van KansPlus, Ieder(in) en LSR wordt de wet- en regelgeving in de zorg eenvoudig uitgelegd.

Deze website maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen. Zie ook onze privacy verklaring. Akkoord